ล่าสุด

คุณ Tomoko Sasaki

This slideshow requires JavaScript.

น้องก้อย

คุณจุธารัตน์  ยุกตะบุตร (น้องก้อย)
อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียนรำไทยเพราะใจรักและเพื่อเป็นความสามารถพิเศษ

This slideshow requires JavaScript.

น้องลั้งและน้องยีน

เรียนฟ้อนร่มและฟ้อนผาง
เพื่อนำไปแสดงโชว์ ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับกลุ่มสโมสรโรตารี่เชียงใหม่

This slideshow requires JavaScript.

คุณKatsuhiro , Sachiyo Otsuki

มาฝึกเรียนรําวงมาตรฐานและถ่ายรูปชุดไทยกลับไปเป็นที่ระลึก

This slideshow requires JavaScript.

น้องโมเมย์ , น้องใบบัว

สิริขวัญชนก จาก รร.ดาราวิทยาลัย, ..จุฑามาศ จาก ม.ราชภัฏเชียงราย

This slideshow requires JavaScript.

คุณ Adam Janda

ฝึกเรียนระนาดเอกครูยิ้ม ซออู้กับครูจิวและขับร้องเพลงไทยครูติ๋ว อัจฉรา

This slideshow requires JavaScript.

คุณเก๋…, คุณจ๊ะเอ๋…

ปวริศา ใจกุล , จิรติกานต์ สุภารัตน์

This slideshow requires JavaScript.